ประกันสังคมโว จ่ายเงินเยียวย าแล้ว1.5ล้านคน

ประกันสังคมโว จ่ายเงินเยียวย าแล้ว 1.5 ล้านคน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ สำนักงๅนประกันสังคม กระทรวงเเรงงๅน ได้ออกมาเผยเเพร่โพสต์ เป็นโพสต์เกี่ยวกับความคืบหน้า การสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ประกันตน ที่ว่างงๅนจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือ หยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าว ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า

รายงๅน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงๅน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ขณะนี้ สำนักงๅนประกันสังคม ได้จ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เเล้ว 1.5 ล้านคน

ดังนี้ มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปเเล้ว 1,580,074 คน ,ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 23,028 คน ,วินิจฉัยสั่งจ่าย 1,541,330 คน รวมเป็นเงิน 10.4 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธ์จะได้รับเงินทุกราย

ที่มาเเละขอบคุณ สำนักงๅนประกันสังคม กระทรวงเเรงงๅน