เผยผลโพล โหวตให้ “บิ๊กตู่” ยุ บสภา คะเเนนขาดลอย

วันที่ 13 มิ.ย.63 ในโซเชียลพูดถึงเป็นวงกว้างหลังมีรายงๅนว่า  ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนดีการเมือง ศึกษาตัวอย่างจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเเบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่เเละการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เเละการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,790 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน ผลปรากฎว่า

เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.5 ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่างพร้อย รองลงมาคือ ร้อยละ 10.9 ทำเพื่อประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 เป็นคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงๅนสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เเละร้อยละ 3.2 ระบุ อื่น ๆ เช่น ร่ำรว ย มีบารมี เป็นต้น

ข้อต่อมาถามถึงกลุ่มคนที่จะปลีกตัวออกห่างจากพล.อ.ประยุทธ์ เป็นกลุ่มเเรกเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในบ้านเมือง ผลปรากฎว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส. ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้ที่บิ๊กตู่กำลังมีอานาจ รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 เป็น กลุ่ม ส.ส. ที่กำลังเเย่งชามข้าว เเย่งตำเเหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ เเละร้อยละ 17.4 เป็นกลุ่มข้าราชการเเละประชาชนทั่วไป

ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 78.7 เชื่อว่า การเเย่งตำเเหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว ที่ทำรัฐบาลเเตกเเยก บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ย ากเดือดร้อนของประชาชน ส่วนอีกร้อยละ 21.3 ระบุว่าไม่เป็น  นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ชี้ว่าการยุบสภา คืนอำนาจประชาชน ให้มีการเลือกตั้งใหม่จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ส่วนร้อยละ 17.8 เสนอให้ปรับคณะรัฐมนตรี เเละร้อยละ 11.7 เสนอว่าทำงๅนต่อไป