วิธีเช็กเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เข้าวันไหน ได้กี่บาท ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

สำหรับผู้ประกันตนต้องร้องเฮกันเลยค่ะ เมื่อล่าสุด กองทุนประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินเยี ย ว ย าให้กับ

สมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีไ ว รั สโคโ ร น่ า เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วง

สถานการณ์โ ค วิ ด-1 9 ความคืบหน้าล่าสุดจาก เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึง

ความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไป

แล้วกว่า 10 ล้านบาท การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ระบุถึง ความเคลื่อนไหวของสำนักงานประกันสังคม ในการจ่ายเงินเยีย ว ย าให้กับผู้ที่ได้รับผล

กระทบกรณีว่างงานจากโ ค วิ ด-19 พบว่า

– มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปแล้ว 1,580,074 ราย

– ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 23,028 ราย

– วินิจฉัยสั่งจ่าย 1,541,330 ราย

– รวมเป็นเงิน 10.4 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นใช้สิทธิไปแล้วนั้น สามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยี ย ว ย า

หรือ คืนเงินชดเชย เงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า SSOConnect

2. เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

3. หลังจากที่เข้าระบบได้แล้วให้ เลือกหัวข้อ การเบิกสิทธิประโยชน์ (ที่เป็นรูปดาว)

4. ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

ที่มา komchadluek