ธกส. เร่งจ่าย เงินกู้ฉุกเฉิน ให้รายละ 10,000 บาทใครยังไม่ได้ SMS ทำตามนี้

ธกส.เร่งจ่ า ยเงินกู้ฉุกเฉิน ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รา ยละ 10000 บาท

มาตรการช่วยเหลือเยีย วย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาด เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อ การเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร เร่งทำสัญญาเเละจ่า ยสินเชื่อฉุกเฉิน

รายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงิน 20,000 ล้านบาท เเก่เกษตรกรเเละครอบครัวเกษตรกรกว่า 1.8 ล้านคนที่ลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family ยอ ดขอสินเชื่อรวมกว่า 18,000 ล้านบาท โดยจะทยอ ยส่ง SMS นัดหมายลูกค้าพร้อ มกันทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอ กเบี้ยคงที่ร้อ ยละ 0.1 ต่อเดือน ปลอ ดดอ กเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดย ธ.ก.ส.สุพร รณบุรี ทุกสาขาเริ่มทยอ ยนัดหมายให้ลูกค้ามาทำสัญญา-สินเชื่ออนุมัติ รับเงินภายใน 1 วัน ต ามสาขาที่ลูกค้าได้เลือ กเอาไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน โดยร่วมดำเนินการต ามหลักการเว้นระ ยะห่ างทางสังคมหรือ Social Distancing เพื่อลดปริมาณจำนวน

ผู้ใช้บริการที่สาขาไม่ให้เเออัดจนเกินไป หลังจากทำสัญญาเเล้วจะมี SMS เเจ้งผลหากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน ซึ่งประชาชนสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต

หรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านเเอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile”ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการนัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาเเละจ่ายสินเชื่อเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเเละครอบครัวเกษตรกรได้รับเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555

Post Views:
781

อ่านเพิ่มเติม