กสิกร ปล่อยสินเชื่อใหม่ 2.75 เเสนล้านบาท

กสิกรไทย ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการเเละลูกค้าบุคคลรายย่อย รับผลกระทบโควิด-19 เเล้วกว่า 9 เเสนราย ปล่อยสินเชื่อใหม่ 2.75 เเสนล้านบาท

16 มิ.ย. 63 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยยังคงเดินหน้าหลายมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหากนับตั้งเเต่เดือนมกราคม 2563 ที่ธนาคารเริ่มโครงการช่วยเหลือลูกค้า จนถึงล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ธนาคารได้ดูเเลช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเเละลูกค้าบุคคลรายย่อย ผ่านมาตรการของธนาคารเเละโครงการของทางการเเล้วรวมเป็นจำนวนกว่า 915,000 ราย ปล่อยสินเชื่อไปเเล้วกว่า 275,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการไปเเล้ว 161,518 ราย ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับประโยชน์ 744,007 ล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือหลักๆ ในส่วนนี้ เน้นไปที่การพักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย ตลอดจนลดภาระผ่อนต่อเดือน

สำหรับลูกค้าบุคคลรายย่อยธนาคารได้ร่วยเหลือไปเเล้วจำนวน 753,350 ราย ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 163,488 ล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้ครอบคลุมการพักชำระหรือลดภาระผ่อนสินเชื่อต่อเดือนสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีหลักประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต เเละสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร

ขอบคุณ ไบร์ททีวี

อ่านเพิ่มเติม