เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ได้เงินตอนไหน จ่ายช่องทางไหน หลังผ่านมติ ครม. ที่นี่มีคำตอบ

การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง หลังผ่านมติ ครม. ใกล้ความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เผยจะจ่ายเงินตอนไหน ผ่านทางช่องทางใด และเราเข้าคุณสมบัติรับเงินเยียวยาหรือไม่ เช็กเลย

ได้กี่คน จ่ายเงินทางไหน ได้เงินวันไหน แล้วใครจะมีสิทธิ์หลุดไม่ได้เงิน ที่นี่มีคำตอบแล้ว
หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวเรื่องการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19 จำนวน 6.7 ล้านราย ทำให้การเยียวยามีความชัดเจนและใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์ ได้ดังนี้
ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้

1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1.3 ล้านราย

2. คนชราที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4 ล้านราย

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1.3 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม คน 3 กลุ่มนี้ต้องไม่ได้เงินซ้ำซ้อนจากโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com, www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ ประกันสังคม แต่อย่างใด

วิธีลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์

ไม่ต้องมีการลงทะเบียน เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้นำข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มาใช้งาน และกำลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนว่าได้รับเงินจากโครงการอื่นอยู่

จะได้รับเงินเมื่อใด

  – งวดแรก การจ่ายเงินรอบแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน จำนวน 2,000 บาท เป็นการรวบยอดของเดือนพฤษภาคมกับเดือนนี้จ่ายงวดเดียว

– งวดที่ 2 จะจ่ายในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน 1,000 บาท

ส่วนจะได้รับเงินวันไหน ขึ้นอยู่กับ พม. จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสร็จเมื่อใด แต่ทาง พม. ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุด

ช่องทางการจ่ายเงิน จะแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่

1. กรมบัญชีกลางโอนโดยตรง ไปยังบัญชีธนาคารกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

2. กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดให้กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม