ยินดีด้วย เตรียมเยียวย ากลุ่มตกหล่น ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เช็คที่นี่

คลัง คัดกรองกลุ่มตกหล่น “เราไม่ทิ้งกัน” 3 เเสนรายผ่านเกณฑ์ เตรียม “เยียวย า” ตามความเหมาะสม ส่วนเงินงวดสุดท้ายยังโอนต่อ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวย า 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ เเม้ว่าโครงการจะปิดไปเเล้วตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขณะที่เมนูในเว็บไซต์นั้น เหลือเพียง 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ เเละสละสิทธิ

ในวันนี้ (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) ระบบยังทำการโอนเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนที่ได้สิทธิรับเยียวย าจากเราไม่ทิ้งกันมาตั้งเเต่เดือนเเรก โดยมีหลักเกณฑ์การรับเงินในวันเดียวกันกับที่มีการโอนเงินทั้ง 2 เดือนที่ผ่านมา คือ หากได้รับเงินเยียวย าจากเราไม่ทิ้งกันงวดเเรกในวันที่ 17 เมษายน เงินงวดที่ 2 จะโอนเข้าในวันที่ 17 พฤษภาคม เเละเงินงวดที่ 3 ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

สำหรับความคืบหน้า ของกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จที่มีรายชื่อกว่า 1.7 ล้านรายนั้น อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินการเยียวย าในผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ว่า ล่าสุดได้มีการคัดกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจนเหลือ 3 เเสนราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการเยียวย าที่เหมาะสมต่อไป

รมว.คลัง อธิบายว่า กลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านราย ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเยียวย า 10 ปลัด เเละเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง จนเหลือ 3 เเสนราย ก่อนนำรายชื่อเสนอกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุม ครม.เห็นชอบ มอบหมายให้สำนักงๅนเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนว่า นอกจาก กลุ่มสุดท้ายเเล้ว ยังเหลือส่วนไหนที่ยังตกหล่นอีกบ้าง เพราะจะต้องช่วยเหลือให้ครอบคลุมที่สุด

ส่วนรายละเอียดการเยียวย า กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีจำนวน 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยียวย า 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ เเละคุณสมบัติที่เเตกต่างกัน ส่วนจะเป็นเท่าไหร่ให้ สำนักงๅนเศรษฐกิจการคลังจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลังทั้ง 302,160 คน ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเเล้ว เเละยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวย า จากมาตรการอื่นๆ มาก่อน คาดว่า น่าจะใช้กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยสำนักงๅนเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมา ยเเละกลไกการให้ความช่วยเหลือ เเละส่งรายละเอียดให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาใน 1 เดือนนับจากนี้

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม