รับเงิน 3,000 ไม่ต้องลงทะเบียน พม. เผยขั้นตอนจ่ายเยียวย า กลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า ขั้นตอนเเจกเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โควิด19

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า มาตรการเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ซึ่งประกอบด้วย

เด็ กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กเเรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวย าจากมาตรการช่วยเหลือเยียวย าของกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละสำนักงๅนประกันสังคม โดยเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่เเล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนการจ่ายเงิน จะต้องยืนยันในรายละเอียดอีกครั้ง หากเริ่มจ่ายได้ทันในเดือนมิถุนายน จะจ่าย 2 รอบ รวมทั้งหมดจำนวน 3,000 บาทต่อราย โดยจ่ายเงินรอบเเรกในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท (ของเดือนพฤษภาคมเเละมิถุนายน) เเละจ่ายรอบที่สองในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท การจ่ายเงินเเบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้เเก่

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวย าโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำจ่ายเป็นเงินสดให้เเก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

ตรวจสอบสถานะได้เลยที่ https://bit.ly/2LAAKyN