ชัดเจนได้เงินแน่ๆ กลุ่มลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ ครม อนุมัติช่วยเหลือแล้ว

สำหรับความคืบหน้าของมาตรการเราไม่ทิ้งกันซึ่งยังเหลือกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์
ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ รออีกนิดนะคะ ครม.อนุมัติช่วยเหลือแล้ว

วันที่ 16 มิ.ย.63 ครม.อนุมัติ เงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ มีจำนวน 302,000 คน วงเงินกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิ์เยียวย าอื่นของรัฐ และไม่ใช่ผู้ประกันตน ม.33 โดย ครม.มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กำหนดรายละเอียดและเสนอมายังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใน 1 เดือน

โพสต์ดังกล่าว

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ขอบคุณข้อมุลจาก โอชินนิวส์

อ่านเพิ่มเติม