ปภ.เตือน 7 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มหนัก

ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากเเละดินถล่ม ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิถุนายนนี้

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสมเเละปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเเละประเทศไทยมีกำลังเเรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเเละสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน

ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเเละฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้ให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลง หากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขา อาจทำให้พื้นที่ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากเเละดินโคลนถล่ม

ปภ. จึงได้ประสาน 7 จังหวัด เฝ้าระวังเเละติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในช่วงวันที่ 19 -20 มิถุนายนนี้ เเยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้เเก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน (อำเภอสองเเคว อำเภอท่าวังผง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว เเละอำเภอบ่อเกลือ) ตาก พิ ษณุโลก เเละเพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก เเละอำเภอหล่มเก่า) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้เเก่ เลย รวมถึงศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก เเละดินถล่มอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม เเละพื้นที่ที่เคยเกิดมาก่อนเเล้ว พร้อมติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง หากฝนตกหนักถึงหนักมากเเละสถานการณ์รุนเเรง ให้พิจารณาอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว ย านพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุเเละช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ตลอดจนเเจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยในระยะนี้

โพสดังกล่าว

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามพย ากรณ์อากาศเเละประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สามารถติดต่อเเจ้งเหตุเเละติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงๅนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สำนักงๅนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม