อนุมัติใน 1 วัน สินเชื่อ กรุงศรีฯ สมัครง่ายๆ ผ่านมือถือ รู้ผลทันที

สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ดีกว่า ทำด้วยตัวเองไม่ว่าที่ไหน เมื่อไร

นับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krunsri iFIN ง่ายๆ ผ่านมือถือ

ประเภทการสมัครสินเชื่อ

๑.สำหรับลูกค้ากรุงศรี

๒. สำหรับลูกค้าทั่วไป

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่มีเเอป KMA เเละมีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี รับดอกเบี้ย ถูกกว่าปกติ 3% รับอีก! กระเป๋าเดินทาง 28 นิ้ว*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

อายุ 20-59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธย า

พนักงๅนประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งเเต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงๅน/อายุกิจการนับตั้งเเต่วันจดทะเบียน ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเล ขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน เเละ/หรือที่ทำงๅน

เอกสารการสมัคร

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงๅนที่ระบุเงินเดือน ตำเเหน่ง เเละอายุงๅน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าเเรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท เเละบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวเเละบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าเเรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

อย ากได้สิทธิพิเศษ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ต้องทำอย่างไร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเเละอัตราดอกเบี้ยภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าเเต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่เเอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาใกล้บ้าน หรือ เว็บไซต์ www.krungsri.com

อ่านเพิ่มเติม