ด่วน สินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN สมัครง่ายผ่านแอป SCB EASY App ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 2,200 บาท/เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ
สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan สมัครง่ายผ่านแอป SCB EASY โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถกู้เงินเพื่อจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว ด้วยการผ่อนชำระคืนรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน นานสูงสุดถึง 72 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าช่องทางอื่น*

การขอสินเชื่อ

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สิทธิพิเศษ ! การสมัครสินเชื่อผ่านแอป SCB EASY

ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน

  • สะดวกสมัครง่าย
  • ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว
  • รับเงินก้อนใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ปรับเลือกวงเงินกู้ได้ตามต้องการ
 • ถ่ายรูปเอกสารการสมัครทำได้ด้วยตนเอง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะช่องทาง SCB EASY App

ช่องทาง อัตราต่ำ ถึง อัตราสูงสุด
สมัครผ่าน SCB EASY App 12.99% ถึง 28% ต่อปี

 

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,200 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15.99% ต่อปี
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันที่ 1 พฤษภาคม 63 – 30 มิถุนายน 63 เท่านั้น
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้ง 12 – 72 เดือน

เงื่อนไขรวม

 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777