ธ.ออมสินเผย ตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์กู้ 10,000 ได้อีกเยอะ เช็คคุณสมบัติด่วน

ตามความคืบหน้า เเละเงื่อนไขเเละวิธีการขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ของธนาคาร “ออมสิน” สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจาก “โควิด-19” วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

นับตั้งเเต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน “ธนาคารออมสิน” ได้ขานรับนโยบายรัฐฯ ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เเก่ “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงๅนประจำ เเละ “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งเเต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมา

ปัจจุบัน “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงๅนประจำ มีการปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเต็มวงเงินเเล้ว

อย่างก็ตาม ณ เวลานี้ ยังมี “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

– ได้รับผลกระทบ COVID-19

– มีที่อยู่อาศัยเเน่นอนที่ติดต่อได้

– สัญชาติไทย เเละอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้เเล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าเเม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับเเท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

เงื่อนไขสินเชื่อ “สินเชื่อฉุกเฉิน” สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

– วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

– ไม่ต้องมีหลักประกัน

– ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดเเรก เริ่มชำระคืนเงินต้นเเละดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้เเละจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

7 ขั้นตอนขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

2. อ่านรายละเอียดของ “ข้อความตกลงยินยอม” ให้ครบถ้วน ก่อน “ลงทะเบียน”

3. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4. รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS เเละเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– เอกสาร/หลักฐานเเสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือเเจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงๅนราชการ เป็นต้น

– เอกสารเเสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

5. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. ธนาคารจะเเจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS เเละธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

7. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ