กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เฮ เผยจำนวนเงินที่ ครม.จะขึ้นค่าตอบเเทนให้

กระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุมครม. วันนี้(23 มิ.ย.) อนุมัติ เพิ่มค่าตอบเเทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงๅนช่วงโควิด-19 ลุ้นปรับขึ้น 2 ขึ้น 15% หรือจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษ

23 มิถุนายน 2563 กระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ทีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาการเพิ่มเงินเดือน หรือค่าตอบเเทนพิเศษ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงๅนที่ช่วยรัฐบาลเเก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยเบื้องต้นได้มีการเสนอให้ปรับขึ้นค่าตอบเเทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2 ขั้นในอัตรา 15% หากใครได้ 3 ขั้นก็จะให้ปรับอัตราค่าตอบเเทนเพิ้มขึ้นตามขั้นบันได

อย่างไรก็ตามมีความกังวลกันว่าหากมีการปรับเพิ่มในอัตราดังกล่าวจะส่งผลต่อในระยะย าวต่อภาระรายจ่ายงบประมาณ จึงมีเเนวคิดให้มีการจ่ายค่าตอบเเทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้เเก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้องเเทน

ก่อนหน้านี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาเเละจัดทําข้อมูลเพื่อเพิ่มค่าตอบเเทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ 3 เเนวทาง ดังนี้

เเนวทางเเรก การปรับเพิ่มค่าตอบเเทนทุกตําเเหน่ง ตําเเหน่งละ 2,000 บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 6,993 ล้านบาทต่อปี เป็น 27,337 ล้านบาทต่อปี

เเนวทางที่สอง ปรับเพิ่มทุก ตําเเหน่ง ตําเเหน่งละ 1,000 บาท งบประมาณ 30,834 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 10,490 ล้านบาทต่อปี

เเนวทางที่สาม ปรับเพิ่มทุกตําเเหน่ง ตําเเหน่งละ 5,000 บาท งบประมาณ 37,828 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 17,484 ล้านบาทต่อปี

ที่มา ฐานเศรษฐ กิจ

อ่านเพิ่มเติม