ครม. เเจกเงินพิเศษ กำนัน ผู้ใหญ่ 7 เดือนรวด

วันที่ 23 มิ.ย.63ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เเถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มค่าตอบเเทนพิเศษให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน รวมระยะเวลา 7 เดือน จำนวนกว่า จำนวน 2.9 เเสนคน วงเงิน 699 ล้านบาท

โดยเป็นเเหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี 64 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเเละช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมร่วมป้องกันเเละลดความเสี่ยงในการเเพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นเเละเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของเเต่ละตำเเหน่ง นอกจากนี้ ครม.ยังกำชับให้จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน อย่างเคร่งครัด

ภาพนี้เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น

ที่ผ่านมาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้เเต่งตั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเจ้าพนักงๅนโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีหน้าที่ร่วมช่วยคัดกรอง เเยกกัก กักกัน เเละสังเกตการณ์ในระดั บหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกเเละฝ้าระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรวมทั้งช่วยตรวจตราห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

ในฐานะหนึ่งในคณะทำงๅนชุดปฏิบัติการระดั บตำบลด้วย ทำให้ต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัว กระทบต่อรายได้หรือต้องออกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ขณะที่เงินตอบเเทนตำเเหน่งในปัจจุบันก็ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเเละค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้

อ่านเพิ่มเติม