บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ เดือน ก.ค. รับ 3,000 บาท เงินเข้าอัตโนมัติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายเงินเยียวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 1,164,222 ราย ซึ่งไม่เคยได้รับการเยียวย าจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน

ในโครงการนี้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ล็อตเก็บตก จะได้รับเงินเยียวย าโควิด-19 จำนวน 1,000 บาท 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเเล้ว 3,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบัตรฯ เเบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆ เเล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้

ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวด 2,000 บาท เเละจะจ่ายงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย อีก 1,000 บาท เเต่ถ้ากระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายน 2563 ก็ต้องจ่ายเงินเยียวย าทั้งหมด 3 งวด รวม 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งหมด

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1