เช็กเลย เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 งวดสุดท้ายให้แล้ว

เราไ ม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 งวดสุดท้ายให้แล้ว

“เราไ ม่ทิ้งกัน” เตรียมโอนเงินเ ยียวย า 5,000 บาทงวดสุดท้าย 29 มิถุนายน 2563 รอรับได้เลย เผยยอดประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการไ ม่สำเร็จอยู่ที่ 302,160 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการ “เราไ ม่ทิ้งกัน” เยีย วย าลู กจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระท บจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไ ม่ทิ้งกันเท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว โดยเว็บยังคงเปิดไว้อยู่ 2 ปุ่ม คือ “ตรวจสอบสถานะ” และ “สละสิทธิ์”

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการแจกเงินเยีย วย า 15,000 บาทแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 15 ล้านคนนั้น จะได้รับเงินเยีย วย าในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย โดยยังไ ม่มีนโยบายให้ขยายการแจกเงินเพิ่ม

ทางด้าน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยีย วย า และชดเชยแ ก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระท บซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยี ยวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระท บ

โดยหนึ่งในนั้นคือ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จตามโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ สำหรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จตามโครงการ “เรา ไ ม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไ ม่ทิ้งกันไ ม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไ ม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยี ยวย าและชดเชยจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งไ ม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้ าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยี ยวย าต่อไป

ขณะที่ กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินเยี ยวย าอีกครั้งให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เนื่องจากวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งอาทิตย์หน้าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแจกเงินแล้ว

อ่านเพิ่มเติม