บัตรกดเงินสดออมสิน สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้จ่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

บัตรกดเงินสด ออมสิน PEOPLE CARD

บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอุปโภค บริโภคความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย โดยมีวงเงินสูงสุดที่ 30,000 บาท

สำหรับคำถามว่า บัตรกดเงินสด ออมสิน เงินเดือน 7000 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตร คือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงานมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินสดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำประกอบไปด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ในขณะที่อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะมีเอกสารที่ต้องใช้คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
  • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
  • Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

แล้วบัตรกดเงินสดออมสิน กี่วันอนุมัติ? จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง? บัตร People Card นี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า, รายปีและค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

นอกจากบัตร People Card แล้วธนาคารออมสินยังมีบัตรกดเงินสดบับัตร PRIMA CARD รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท อีกด้วย

วิธีสมัครบัตร People Card

เตรียมเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำดังนี้ ติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อขอเปิดบัตรกดเงินสด

ผู้มีรายได้ประจำ
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน  พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี