ธ.ก.ส. เปิดโครงการใหม่ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ กู้ 50,000 ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” เปิดโครงการใหม่ “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19” รวมถึงปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ เเละเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งเปิดให้กู้ได้ทั้งกลุ่ม “เกษตรกร” เเละผู้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

โดยสินเชื่อนี้เป็นคนละส่วนกับ “สินเชื่อฉุกเฉิน” สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สำหรับกลุ่มเกษตรกร วงเงินสูงสุด 10,000 บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อมาตั้งเเต่ 15 เม.ย. 63 – 30 ธ.ค.63 (หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

เพื่อไม่ให้เป็นการสับสน “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมรายละเอียดเฉพาะของสินเชื่อรุ่นใหม่อย่าง “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” เเละวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเกษตรกร ทาย าทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เเละหรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ เเละเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อเเสวงหาเเนวทางการประกอบอาชีพใหม่

– ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มี สมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่เเล้ว เเละยังไม่เเยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจเเละกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

– มีเเผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

การชําระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับเเต่วันกู้ เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดตามอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี)

หลักประกัน

– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง

– ใช้บุคคลตั้งเเต่ 1 คนขึ้นไปคำ้ประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

– ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0555 หรือดูรายละเอียดสินเชื่อ เเละข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) www.baac.or.th

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ