ชี้แจงแล้ว ทำไมเงินไม่เข้า เงิน 3,000 กลุ่มบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ เช็คได้ที่นี่

สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเยียวย าโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ครั้งเดียว รวม 3,000 บาท ช่วงวันที่ 4 – 9 กรกฎาคมนี้ โดยอัตโนมัติ เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับการเยียวย าโควิด-19 จากมาตรการอื่นๆ ของรัฐมาก่อน เเต่ยังคงมีผู้ถือบัตรบางส่วนเกิดความสับสนหลังเงินดังกล่าวยังไม่เข้าในบัตร

ล่าสุดทางด้าน เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์เเจ้งสาเหตุดังกล่าวเหตุใดบางคนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐหรือบัตรคนจน ยังไม่ได้รับเงินจันวน 3,000 บาท ที่กระทรวงการคลังได้ทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เเล้วจำนวน 1.14 ล้านราย ให้ผู้รับสิทธิ์จนครบหมดเเล้ว

ซึ่งเหตุที่เงิน 3,000 บาทไม่เข้าผู้ถือบัตรบางคนนั้น คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องยังไม่เคยได้รับการเยียวย าโควิด-19 จากโครงการของรัฐบาล มีดังนี้ 1.โครงการเราไม่ทิ้งกัน 2.โครงการเยียวย าเกษตร 3.โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง ประกอบด้วย เด็ กที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร,ผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ,ผู้พิกา รที่มีบัตรประจำตัว ซึ่งจะได้รับเงินในวันศุกร์นี้ 10 ก.ค.2563

ส่วนสำหรับสำหรับผู้สูงอายุเเละผู้พิกา รที่มีสวัสดิการเเห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังไม่ได้รับโอนเงิน 3,000 บาท ชื่อท่านจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางโดยจะได้รับเงินเยียวย า 3,000 บาท ในวันที่ 20 ก.ค.2563 นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิกา ร

โพสดังกล่าว

ที่มาเเละขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์