โอนแล้ว 10 ก.ค. เงินอุดหนุนเด็ ก 1.6 ล้านคน พม. เเจ้งช่องทางตรวจสอบที่นี่

เงินอุดหนุนเ ด็ กเเรกเกิด กลุ่มเปราะบาง นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม เเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โพสต์ภาพเเละข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊คระบุว่า ตัวเลขเงินอุดหนุนเ ด็ กเเรกเกิด เดือนกรกฏาคม 2563 ทะลุ 1.6 ล้านคน

เงินออกวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนเ ด็ ก จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ ด็ กเเรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ตรวจสอบสถานะได้เลยที่ https://bit.ly/2LAAKyN