เตรียมเฮ จ่อชงจ่ายเยียวยา 5,000 ให้กับกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงการคลังได้อนุมัติการจ่ายเงินเยีย วย าโ ค วิ ด  ให้ผู้ประกันตนใน ระบบประกันสังคม กลุ่มตกหล่น ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานแล้ว

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเข้าข่ายกลุ่มตกหล่นมีจำนวน 1.46 แสนราย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1 ผู้ประกันตนที่เพิ่งอยู่ในระบบไ ม่เกิน 6 เดือน และเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา หรือตกงานในช่วงที่โครงการเราไ ม่ทิ้งกันปิดการลงทะเบียนไปแล้ว

ผู้ตกหล่นในกลุ่มนี้มีประมาณ 6 หมื่นราย โดยจะจ่ายเงินเยีย วย า 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 900 ล้านบาท

2 ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยไ ม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากได้รับค่าจ้างไ ม่ถึงเดือนละ 8,100 บาท ซึ่งเมื่อ ประกันสังคม คำนวณเงินชดเชยออกมา ทำให้ได้รับเงินไ ม่ถึง 5,000 บาท

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้มีอยู่ราว 8.6 หมื่นราย ซึ่งกระทรวงการคลังจะเติมวงเงินให้แต่ละรายได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนผู้ได้รับเงินเยี ยวย าในโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน เช่น รายที่ได้เงินชดเชย 3,800 บาท กระทรวงการคลังก็จะสมทบเงินให้ 1,200 บาท เป็นต้น

“คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทภา ยใ นสัปดาห์หน้า และจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” นายลวรณกล่าว

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในสัปดาห์ที่แล้ว

โดย ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงาน ประกันสังคม ได้ส่งหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไ ม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท เนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไ ม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท

สำนักงานประกันสังคม จึงส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน โดยนายอุตตมลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มนี้และส่งกลับมาแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภา ยใ น 10 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (10 ก.ค. 63) เป็นต้นไป

“สำนักงาน ประกันสังคม ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ช่วยเหลือจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน เพราะถือเป็นผู้เสี ยภาษีเหมือนกัน โดยสำนักงานประกันสังคมจะใส่เงินให้ส่วนหนึ่ง

ส่วนที่เหลือจะขอใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาให้แล้ว คาดว่าประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินได้ภา ยใ น 10 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะส่งผลให้ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยคนตกงานในช่วงนี้ได้ครบทุกคน” ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าว

สำหรับกรณีที่นักวิชาการประเมินว่า แรงงานในระบบ ประกันสังคม เสี่ย งตกงาน 7 ล้านคนนั้น ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวต่อว่า ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนสิ้นปี 2563 ตัวเลขผู้ว่างงานจะเป็นเท่าไหร่คงต้องมาดูกันต่อไป

แต่สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่า ยังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือ ดร้ อนแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาท และเบื้องต้นประเมินว่าจะใช้เงินไ ม่ถึง 100,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแ รงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท ออกมาใช้เพื่อดูแลแรงงานที่มีปัญหา ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2564

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ