วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเด็ก ได้รับ 1,200 บาท/เดือน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเด็ก

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) โดยมีงบประมาณให้กับเด็กแรกเกิดทุกปี

รายละเอียดเบื้องต้น

 • เด็กที่อายุ 0-6ปี
 • ได้รับ 600 – 1,200 บาท/เดือน
 • จะได้รับทุกวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ (หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเข้ามาก่อนวันที่ 10)
 • พ่อ แม่ มีฐานะยากจน โดยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี
 • ไม่จำกัดจำนวนเด็กที่จะได้รับ
 • รับเป็นเงินสด จาก อบต./เขต/เทศบาบ หรือ รับผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. กรุงไทย . ออมสิน (ตอนนี้รองรับทุกธนาคารแล้ว)

วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็ก

 1. เข้าสู่เว็บไซต์  ตรวจสอบสิทธิ หรือ Scan QR code
 2. กรอกเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของเด็ก
 4. ระบุรหัสยืนยัน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวในกรอบสีดำ) แล้วป้อนในช่อง “รหัสยืนยันรูปภาพ”
 5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”
 6. หน้าจอจะเสดงผล โดยมีรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิพร้อมทั้งวันเวลาการโอนเงินอุดหนุนฯ
 7. หากท่านพบ “ไม่พบสิทธิ” ขอให้ท่านลงทะเบียนได้ที่ เขต/ เทศบาล/อบต. ที่ท่านอาศัยอยู่

*เงินจะได้รับ ประมาณวันที่ 10 หากตกกับวันหยุดจะเลื่อนโอนเงินให้ก่อนวันที่ 10

ตารางเงินเข้าโดยประมาณ

 • -1.13 น. – ธกส
 • -1.14 น. – กสิกรไทย
 • -1.37 น. – ออมสิน
 • -2.10 น. – ไทยพาณิชย์
 • -2.53 น. – กรุงไทย
 • -3.00 น. – กรุงเทพ
 • -4.34 น. – ธนชาต
 • -ไม่เกิน 11.00 น. – ธนาคารอื่นๆ

แต่ละคนจะได้รับในวันและเวลาไม่ตรงกัน