เปิดวัน รับเงิน 15000 ประกันสังคมมาตรา 33

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิ น เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดโ ควิ ด-19 ในกลุ่มผู้ประกันสังคมมาตร า 33 กรณี ครม. อนุมั ติโครงการเยียวย าเดือนละ 5,000 บ าท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563โดยจะ จ่ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิ น 15,000 บ าท สำหรับ มาตรา 33

ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงิ นสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน สำหรับหลายๆคนที่กำลังรอแล้ว เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

โดยจะจ่ ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิ น 15,000 บ าท โดยความคืบหน้าวันนี้ มีความชัดเจนมากขึ้น

ล่าสุดวันนี้ 8 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 13.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการเลื่อนจ่ายเงินประกันสังคมของผู้ที่ตกค้างอยู่ว่า

สำหรับประกันสังคมที่มีคนตกค้างไม่ได้รับเงินในช่วงที่ 1 ที่ผ่านมา คือผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ไม่ครบ 6 เดือน ยังติดค้างเรื่องการแจ้งบัญชีธนาคารต่างๆ ประมาณ 50,000 กว่าราย ขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะขอเลื่อนจ่ายไปเดือน ต.ค.