ศบค.รายงานผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 15 ราย เดินทางมาจากไหนบ้าง

ศบค.รายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่ สถานการณ์โควิดประจำวันที่ 7 ส.ค. พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 15 ราย จาก 3 ประเทศ พบผู้ป่วยไม่มีอาการ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 15 อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยในประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 3,345 รักษาหาย 3,148 ราย ยังรักษาอยู่ 139 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ คงที่ 58 ราย

ผู้ป่วยโควิดรายใหม่
อียิปต์ 4 ราย
-ชายไทย อายุ 22 ,23,26 ,28
-เดินทางมาถึงวันที่ 24 ก.ค.
-ตรวจพบในการตรวจเชื้อครั้งที่ 2
-ประเทศอียิปต์เดินทางเข้ามาแล้ว 1,360 พบเชื้อแล้ว 49 ราย

ซาอุดิอาระเบีย 10 ราย
-เป็นน.ศ.ชายไทย 9 ราย อายุระหว่าง 24-28 ปี
-ชายไทยอายุ 43 ปี อาชีพทำงานในโรงงาน
-ทั้งหมดเดินทางถึงไทยวันที่ 25 ก.ค.
-มีผู้ป่วยเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย
-ตรวจพบเชื่้อวันที่ 5 ส.ค.ไม่มีอาการ
-ซาอุพบผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว 41 รายจากที่เดินทางเข้า 493 ราย

ญีปุ่น 1 ราย
-ชายไทยอายุ 29 ปี
-เดินทางถึงไทย 31 ก.ค.
-ตรวจพบเชื้อวันที่ 5 ส.ค.