ยินดีด้วย! คนกลุ่มนี้เพิ่มเงิน จาก 800 บ าท เป็น 1,000 บ าท เช็คด่วนใครได้ไม่ได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมเเลະความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ปรະกาศเพิ่มเบี้ยยังชีพเเก่ผู้พิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บ า ท รวมทั้งหมด 1,229,097 ราย ที่เป็นผู้มีบัตรปรະจำตัวคนพิก า ร ที่มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

พร้อมกันนี้ครม.ได้มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 เป็น 1,000 บ า ท ให้กับเด็กพิการทั่วปรະเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวนกว่า 120,000 คน ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) / bugaboo.tv