รัฐเงินไม่พอเลื่อนจ่ายเบี้ยคนชรา-พิการ

( 10 ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ และในเวลาต่อมา ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออก

ทั้งนี้ ประกาศระบุว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.

ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้โพสต์ข้อความว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ก.ย.2563 กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานข่าวจากกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การจ่ายเบี้ยคนชรา-พิการ จะโอนได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เนื่องจาก สถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ระบุว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงต้องขอหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรร พิจารณาโยกงบมาใช้ในส่วนนี้ก่อน ซึ่งทำให้โอนได้ไม่ทันกำหนดเดิม

รายงานข่าวแจ้งว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 มีปัญหาไม่สามารถจ่ายได้ในวันที่ 10 ของเดือน เนื่องจากงบประมาณที่ สถ.ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ระบบ GSMIS ของกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินกระจายไปให้ท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7 พันแห่งทำไม่ได้
“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ต้องจ่ายอยู่เดือนละ 4-5 พันล้านบาท แต่เงินมีไม่ถึง ระบบก็จะไม่โอนเงิน เพราะต้องมีเงินครบให้กับทุกแห่งระบบถึงจะทำการโอน”

รายงานข่าวแจ้งว่า เรื่องนี้ สถ.กำลังประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินที่ขาดมาเติมให้เต็มเพื่อให้ระบบโอนเงินไปได้ ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าจะโอนเงินได้เมื่อไร ขึ้นอยู่กับ สถ.จะได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางมาเมื่อไร สาเหตุหนึ่งที่เงินไม่พอจ่ายเพราะ สถ. ถูกตัดงบประมาณส่วนนี้ไป 3,000 ล้านบาท ทำให้การจ่ายเงินเดือนสุดท้ายมีปัญหา