อย่าลืมไปกด พรุ่งนี้เงินเข้า บัตรคนจน

เมื่อวันที่ (9 ตุลาคม 63) ในเฟสบุ๊กเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance News Station) รายงานว่า น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 500 บาท/คนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 63

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ภาพจาก เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน

2.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท จะได้เงินวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก 2 งวด จะได้รับเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ตามลำดับ

ภาพจาก เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง

และเงินที่ใช้ได้ภายในบัตร

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคณภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station