รีบด่วนเลย บัตรกดเงินสดออมสิน ไม่เสียดอก กดไปใช้ได้เลย ให้คนละ 35,000 (เงื่อนไข)

สำหรับบัตรกดเงินสดออมสิน มีเงินเดือนเพียง 7,000 บาทก็สามารถยื่นกู้ได้ ซึ่งทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ให้กู้ยืมเงินถือบัตร คือ สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-60 ปี อายุงานมากกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาท/เดือน

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินหรือวงเงินให้ยืมเงิน สดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป ต้องเตรียมใช้ สำหรับกู้ยืมเงินสินเชื่อนี้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงินที่ต้องใช้ ประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชีของผู้ยืมเงิน ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงิน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลังเป็นเวลา 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่าทำการกู้ยืมเงินเเล้ว แล้วบัตรกดเงินออมสินจะกี่วันอนุมัติ?

จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน