กรมบัญชีกลาง เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง เช็คเลย

เมื่อวันที่ 18 พ ย 63 กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ถึง กันยายน 64

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่ม 200 บาทต่อเดือน ระบบจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 800 บาทต่อเดือน ตามเดิม

ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 63 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ ย 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พ ย 2563

ทั้งนี้ ทางกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ ย 63 ถึง กันยายน 2564

โพสต์ดังกล่าว

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department